Home 》 General Information 》 Committees
  Coneference Information
  Welcome Message
  Committees
  Domestic Faculty
  Overseas Faculty
  About AOSPR
  Visa Application
  Download Center
  儿科学组病例讨论
Congress Committee
Organizing Committee
Honorary Congress President: Zhongyi Jiang
Congress president: Ming Zhu
Honorary Program Director: Lily Hsu
Program Director: Yumin Zhong
Secretary: Rong Jiang Qian Wang Jinglei Wang Wenjing Wu
Associated Secretary: Liwei Hu Xiaofen Yao Qin Zhou Shiyu Wang
Qiaoru Hou Rongzhen Ouyang
Scientific Committee
Honorary Congress President: Shiyuan Liu Changhong Liang Xin Li
Congress President: Ming Zhu
Program Director: Yumin Zhong
Associated Program Director: Suzhen Dong Jun Du Xiaohong Gu Liwei Hu
Rongzhen Ouyang Hong Shao Meihua Shi Jing Shi
Aimin Sun Qian Wang Xiaoxia Wang Wei Wu
Lianyan Xue Ying Zhou
   
Committee Member
Shan Ding Miao Fan Yungen Gan Ling He Zhenzhou Hou
Meiping Huang Ke Jin Can Lai Xin Li Yuhua Li
Changhong Liang Kai Liu Xin Liu Rui Ma Gang Ning
Yun Peng Zhongwei Qiao Jianbo Shao Mao Sheng Hao Shi
Wenwei Tang Dengbin Wang Jiangxi Xiao Sheng Xie Erhu Jin
Xin Xu Fei Yan Zhihan Yan Ming Yang Xiujun Yang
Zhenyong Yang Binbin Ye Lei Yi Chuangao Yin Xinyu Yuan
Hongwu Zeng Jinjin Zeng Hao Zhang Jing Zhang Tijiang Zhang
Xiaoan Zhang Xiaofan Zhang Xinrong Zhang Xinxian Zhang Zengjun Zhang
Jianshe Zhao Yumin Zhong Zuofu Zhou Ming Zhu
International Faculties (updating)
Australia Timothy Cain Michael Ditchfield  
Bahrain
Ali YikilmazBrazil Pedro Daltro
Canada  Shi Joon YooHong Kong,China Winnie Chu
Elaine Kan Wendy Lam Peggy Tang 
India Akshay Saxena Kushaljit Singh Sodhi 
Japan Osamu Miyazaki Shunsuke Nosaka
Korea Ji Hye Kim In One Kim
Malaysia
Hamzaini Abdul Hamid
Zaleha Abdul Manaf


Philippines Bernard Laya
Singapore Marielle Fortier Jeevesh Kapur David Stringer
Spain
Pilar Garcia PeñaSweden
Chen Wang

Thailand Supika Kritsanepaiboon
UK Catherine Owens
USA Peter Barker Dorothy Bulas Taylor Chung Monica Epelman
Ellen Grant Diego Jaramillo Simon Kao Edward Lee
Doris Lin George Taylor Sjirk J. Westra